MIKE TRAMP – Mand Af En Tid (LP)

kr.199,82

Varenummer (SKU): TARGET2401LP Kategorier: , ,

Beskrivelse

**Release date: March 15 – 2024**

**ALL PRE-ORDERS SIGNED BY MIKE TRAMP**

Mike Tramp er formodentlig den eneste nogensinde, der på ét og samme album har sunget om Jolly Cola, Beatles, surkål og karate. Det skete på ”For første gang”, der udkom i 2022 og var Mike Tramps første album nogensinde på dansk.   

Med ”Mand af en tid” gør han det igen. Denne gang handler sangene om alt fra Andy Warhols femten minutters berømmelse til Ingrid og Lillebror, Muhammad Ali, Ole Olsen og stegt and. Igen foregår det på dansk. 

Dermed viser Mike Tramp, at det ikke var for sjov, da han efter mere end 45 år på engelsk til overraskelse for de fleste udgav en plade på sit modersmål. De danske sange er en måde at fortælle nogle af de historier og dele de erfaringer, som er samlet sammen igennem livet. 

Mange af dem, jeg møder til mine koncerter, har fulgt mig altid, og vi er nærmest blevet voksne sammen. Jeg kan mærke, at det betyder noget helt særligt for dem, at jeg pludselig synger på dansk. De kan genkende sig selv i historierne og sangene, fordi jeg synger om noget, der betyder noget for mig selv. Jeg er en voksen mand, der har prøvet lidt af hvert, men jeg er her endnu og har ikke brug for at løbe efter den nyeste trend. Jeg ved, hvem jeg er og står ved det. Derfor kunne pladen ikke hedde andet end ”Mand af en tid”.” 

Mike Tramps karriere er længere og mere farverig end de flestes. Han har været landets største teenageidol, lavet disko i Tyskland og været MTV-stjerne i USA. Med ”Mand af en tid” gør han boet op, og som han konstaterer i et af pladens numre: ”Jeg har valgt min vej og vejen gav mig svar / jeg kom som jeg var”. Eller som han beskriver sig selv i en anden sang: ”Stivnakket, stædig og retro, men egentlig okay”. 

Tidligere har jeg altid skrevet sange, som skulle passe til et band. Derfor har der været mange ting, som jeg bare ikke kunne, fordi jeg skulle leve op til et bestemt image eller en særlig lyd. Med de danske sange går jeg hen, hvor sangene kræver det. Er det en stor ballade, jamen så er den med strygere. Hvis det er en sang om de gamle natværtshuse på Vesterbro, så skal den selvfølgelig også lyde sådan. Jeg er vokset op med albums, hvor sange godt kunne lyde forskelligt. Sådan et album er ”Mand af en tid”.” 

På ”Mand af en tid” betyder det, at der både er blevet plads til de rene rocknumre som albummets titelsang og ”Storm og stille”, den store opbrudssang ”Indeni”, rocksalmen ”Altid farvel” og ikke mindst erindringsglimtene i ”Ham vi vil være” og i ”Nat på Libelle”, der er en sang om Mike Tramps afdøde mor.  

Som det var tilfældet med ”For første gang”, er alle sangene på ”Mand af en tid” skrevet sammen med Lars Daneskov, og pladen er produceret af Mike Tramp selv sammen med Søren Andersen. På pladen medvirker i øvrigt Søren Skov, Claus Langeskov, Kenni Andy, Emily Garriock Langeskov og Jørgen Thorup. 

Albummet ”Mand af en tid” udkommer den 15. marts i år og følges op af en turné rundt i hele landet

**

Mike Tramp is probably the only person ever to sing about Jolly Cola, the Beatles, sauerkraut (a traditional German food) and karate on one and the same album. It happened on “For første gang”, which was released in 2022 and was Mike Tramp’s first ever album in Danish.
With “Mand af en tid” he does it again. This time the songs are about everything from Andy Warhol’s fifteen minutes of fame to Ingrid & Lillebror, Muhammad Ali, Ole Olsen and roast duck. Again, it all happens in Danish.

Thus, Mike Tramp shows that it was not for fun when, to the surprise of most, he released a record in his mother tongue after more than 45 years singing in English. The Danish songs are a way of telling some of the stories and sharing the experiences that have been gathered together throughout his life.

“Many of those I meet at my concerts have always followed me, and we have almost grown up together. I can feel that it means something very special to them that I suddenly sing in Danish. They can recognize themselves in the stories and songs because I sing about something that means something to me. I’m a grown man who’s tried a little bit of everything, but I’m still here and don’t need to chase the latest trend. I know who I am and stand by it. Therefore, the record could not be called anything other than “Man of a time””.
Mike Tramp’s career is longer and more colorful than most. He has been the country’s biggest teenage idol, made records in Germany and was an MTV star in the USA. With “Mand af en tid” he makes up for it, and as he states in one of the album’s tracks: “I have chosen my path and the path gave me answers / I came as I was”. Or as he describes himself in another song: “Stiff-necked, stubborn and retro, but really okay”.

“In the past, I have always written songs that should suit a band. Therefore, there have been many things that I just couldn’t do because I had to live up to a certain image or a particular sound. With the Danish songs, I go where the songs demand it. If it’s a big mess, well then it’s with strings. If it’s a song about the old nightclubs on Vesterbro, then of course it should also sound like that. I grew up with albums where songs could sound different. “Mand af en tid” is such an album.”
On “Mand af en tid” this means that there is room for the pure rock numbers such as the album’s title song and “Storm og stille”, the great break-up song “Indeni”, the rock hymn “Altid farvel” and not least the glimpses of memory in “Ham vi vil være” and in “Nat på Libelle”, which is a song about Mike Tramp’s late mother.
As with “For første gang”, all the songs on “Mand af en tid” were written together with Lars Daneskov, and the record was produced by Mike Tramp himself together with Søren Andersen. The record also features Søren Skov, Claus Langeskov, Kenni Andy, Emily Garriock Langeskov and Jørgen Thorup.

Tracklisting:

1. Mand Af En Tid
2. Hvis Du Vil
3. Indeni
4. Kom Som Jeg Var
5. Altid Farvel
6. Storm Og Stille
7. Nat På Libelle
8. Livet Er
9. Sammen Alene
10. Ham Vi Vil Være

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “MIKE TRAMP – Mand Af En Tid (LP)”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *